PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Zapotrzebowania


Elektroniczny obieg zapotrzebowania w przedsiębiorstwie jest istotnym usprawnieniem funkcjonowania firmy i stanowi naturalne połączenie z aplikacją obsługującą obieg faktur zakupowych. Dzięki odzwierciedleniu procesu zapotrzebowani, firmy posiada pełną kontrolę nad wydatkowaniem i wykonywanymi zamówieniami.

Jakie problemy związane są z obsługą zamówień zapotrzebowań?
Tradycyjny sposób obsługi wymusza manualną obsługę i komunikację wewnątrz firmy, często poprzez przesyłanie formularzy emailem lub niekiedy skanów podpisanych dokumentów zapotrzebowania. Z kolei sprawnie działający system do zapotrzebowań wymaga wsparcia aplikacji IT. Jeśli wdrożenie odbywa się własnymi zasobami firmy, zbudowanie wspierającej aplikacji IT rozciąga się w czasie i zwykle jest mało elastyczne. Zwykle nie pozwala biznesowemu administratorowi na samodzielne wprowadzanie zmian. Z kolei w przypadku posiłkowania się zewnętrznymi dedykowanymi rozwiązaniami, budżet projektu wraz z licencjami na aplikacje szybko osiąga pięciocyfrową kwotę. W obu przypadkach jest to kolejne rozwiązanie IT, którym ktoś z organizacji musi się zajmować.

Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
W Qalcwise tworzymy dedykowane aplikacje do obsługi zapotrzebowań. Nasze aplikacje redukują nakład pracy i pozwalają na unikanie błędów. Odzwierciedlamy proces decyzyjny u klienta, nierzadko mający sporo wyjątków, etapów i wymiarów. Nasze rozwiązanie jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej i może być również obsługiwane za pomocą smartfona lub tableta. W pełni odzwierciedlamy procesy weryfikacji zamówienia, sprawdzenie budżetu, zasadności oraz innych wewnętrznych zasad. Inicjator zapotrzebowania na każdym etapie jest informowany o jego losach, natomiast kierownictwo oraz osoby odpowiedzialne za zakupy mogą dysponować szeregiem raportów. Dla działu finansowego istotne są informację o zrealizowanych zapotrzebowanych dla których brakuje jeszcze faktur od dostawców. Proces obsługuje dekretację faktur za zamówione towary i usługi, co znacznie uszczelnia przepływ zakupów w firmie i zwiększa możliwości analizy całościowego procesu biznesowego.

Nasze rozwiązania są elastyczne i konkurencyjne kosztowo !
W porównaniu do konstruowania dedykowanego rozwiązania w wewnętrznych systemach (np. ERP lub intranet) , nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość („więcej za mniej”) zarówno dla małych i średnich firm jak i dla dużych organizacji oczekujących elastycznych możliwości dopasowania aplikacji do własnych procesów. Nasza aplikacja do zapotrzebowani może być wykorzystywana jako dedykowane rozwiązania lub też część szerszego rozwiązania (zawierającego inne funkcjonalności opisane na naszej stronie). Administrator po stronie klienta ma możliwość samodzielnego konstruowania nowych procesów oraz raportów bez potrzeby sięgania po wsparcie technicznego IT.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces zapotrzebowania, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka - kilkanaście dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy dodatkowe wybrane przez organizację procesy, (np. dodatkowo proces przekazania wyposażenia pracownikowi), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu administracji i zakupów.