PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Ankiety


Ankiety pracownicze dają nam wiedzę do efektywnego zarządzania pracownikami. Stanowią one doskonałe narzędzia dla każdej firmy, która chce się rozwijać. Do tej pory zwykle tego rodzaju zadania związane z ankietami były zlecane zewnętrznym firmom posiadającym odpowiednie doświadczenie, ale obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się internetowe generatory ankiet. W takim modelu różne ankiety można przygotować samodzielnie – bez potrzeby angażowania zespołu IT.

Jakie problemy związane są z ankietami?
Sprawnie działający system ankiet wewnętrznych wymaga wsparcia aplikacji IT. Jeśli wdrożenie odbywa się własnymi zasobami firmy, zbudowanie wspierającej aplikacji IT rozciąga się w czasie i zwykle jest mało elastyczne. Zwykle nie pozwala biznesowemu administratorowi na samodzielnie wprowadzanie zmian. Z kolei w przypadku posiłkowania się zewnętrznymi dedykowanymi rozwiązaniami, budżet projektu wraz z licencjami na aplikacje szybko osiąga pięciocyfrową kwotę. W przypadku, powszechnych systemów ankiet online, dane z ankiet przechowywane są wspólnie z danymi innych klientów w tych samych bazach danych, co może być nie akceptowalne dla wielu organizacji z uwagi na ryzyka związane z bezpieczeństwem danych.

Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
Qalcwise zapewnia pełen wachlarz narzędzi do tworzenia ankiet, ich dystrybucji, monitorowania procesu oraz analizę wyników. W Qalcwise możemy tworzyć jednorazowe ankiety lub wielokrotnego użytku. Ankiety mogą być realizowane anonimowo lub imiennie według zdefiniowanej konfiguracji. Qalcwise zapewnia wysyłkę spersonalizowanych lub anonimowych powiadomień email oraz monitorowanie wskaźnika wypełnień. Z każdej tabeli na ekranie zawierającej dane jest możliwy eksport danych bezpośrednio do excela. Dane ankiety mogą być przechowywane w tabelach w bazie danych do celów analitycznych i archiwizowane. Budowane ankiety nie mają ograniczeń co do ilości i typów pytań.

W odróżnieniu od popularnych internetowych rozwiązań, dane każdego klienta przechowywane są w dedykowanej dla niego instancji aplikacji oraz odrębnej bazie danych. Dzięki temu Qalcwise zapewnia nieporównywalnie wyższe bezpieczeństwo danych. Dla większych klientów, na życzenie, jest standardowo możliwość wydzielenia dedykowanego serwera lub instalacji rozwiązania Qalcwise w infrastrukturze   informatycznej klienta (tzn. wersja on-premise).

Nasze rozwiązania są elastyczne i konkurencyjne kosztowo!
W porównaniu do typowych systemów ankiet online, nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość pozwalając w ramach jednej licencji nieograniczoną liczbę ankiet oraz zapewniają profesjonalne bezpieczeństwo danych. Nasza aplikacje do ankiet może być wykorzystywana jako dedykowane rozwiązania lub też część szerszego rozwiązania (zawierającego inne funkcjonalności opisane na naszej stronie). Administrator HR ma możliwość samodzielnego konstruowania nowych ankiet oraz raportów i analiz bez potrzeby sięgania po wsparcie technicznego IT, czego nie zapewniają konkurencyjne rozwiązania.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces ankiet, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka - kilkanaście dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy dodatkowe wybrane przez organizację procesy, (np. dodatkowo proces wniosków o szkolenia, testów do materiałów szkoleniowych czy też ocen pracowniczych), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu HR.