PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Oceny kompetencji


Zarządzanie kompetencjami w firmie ma na celu efektywne wykorzystywanie potencjałów, jakimi dysponuje ona w oparciu o zdolności i umiejętności zatrudnionych pracowników i rozwijanie na tej podstawie kompetencji nieodzownych do osiągnięcia trwałej konkurencyjności.

Zarządzanie kompetencjami umożliwia lepsze sterowanie i kontrolowanie w firmie coraz bardziej złożonych i trudnych do określenia zewnętrznych i wewnętrznych warunków. W efekcie zarządzanie kompetencjami jest dyscypliną zarządzania umożliwiającą przedsiębiorstwom aktywne sterowanie własnymi zasobami kompetencyjnymi oraz ich kierunkowanie.

Jednym z elementów systemu zarządzania kompetencjami w firmie jest system ocen kompetencji, wdrażany za pomocą własnych zasobów działu HR lub ze wsparciem zewnętrznych firm doradczych.

Jakie problemy są związane z wdrożeniem systemu ocen kompetencji?
Oprócz samego zagadnienie doboru modelu i zestawu kompetencji, sprawne działanie systemu ocen wymaga rozwiązania informatycznego, który zapewnia sprawne zarządzanie procesem. Jeśli wdrożenie odbywa się własnymi zasobami HR, zbudowanie wspierającej aplikacji IT rozciąga się w czasie i zwykle jest mało elastyczne. Z kolei w przypadku posiłkowania się zewnętrznymi firmami doradczymi, budżet projektu wraz z licencjami na aplikacje szybko osiąga pięciocyfrową kwotę. W obu przypadkach jest to kolejne rozwiązanie IT którym ktoś z organizacji musi się zajmować.

Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
Nasza aplikacja ocen kompetencji zapewnia pełne zarządzanie procesem, poczynając od doboru zestawu kompetencji, skali ocen, poprzez inicjowania i monitorowanie procesu ocen a kończąc na raportach dla kierownictwa i ocenianych osób.

Każdy proces oceny, administrator HR może zainicjować we wszystkich 3 wymiarach, tj. samoocena, ocena 180 stopnie jak również ocena 360 stopni. W badaniu 360 stopni zbieramy informacje na temat zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – czyli kwestionariusz wysyłany jest do osoby badanej (samoocena), do jej przełożonych, do podwładnych, kolegów (opcjonalnie do klientów wewnętrznych i zewnętrznych). Administrator HR zarządza listą osób biorących udział w ocenie i definiuje ich role w procesie.

Raporty przygotowane w naszej aplikacji, porównują samoocenę z oceną dokonaną przez inne osoby, które na co dzień obserwują pracę ocenianej osoby.

Nasze rozwiązania są elastyczne i konkurencyjne kosztowo
W porównaniu do typowych systemów ocen, nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość („więcej za mniej”) zarówno dla małych i średnich firm jak i dla dużych organizacji oczekujących elastycznych możliwości dopasowania aplikacji do własnych procesów. Administrator HR ma możliwość samodzielnego konstruowania nowych scenariuszy ocen, skal, zestawów kompetencji oraz raportów bez potrzeby sięgania po wsparcie technicznego IT.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces ocen kompetencji, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka - kilkanaście dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy dodatkowe wybrane przez organizację procesy, (np. dodatkowo proces ustalania i oceny celów okresowych lub wszelkie badania ankietowe), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu HR.