PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Rejestracja czasu pracy


Kodeks pracy wymaga by pracodawca powadził ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Brak dostosowania się do przepisów może sporo kosztować. Ważne jest także, aby czas pracy pracowników był ewidencjonowany oddzielnie dla każdego pracownika w postaci prowadzenia indywidualnej kart ewidencji czasu pracy.

Wymagane jest aby rejestrować: pracę w poszczególnych dobach,  pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej, jak i w godzinach nadliczbowych, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwione nieobecności w pracy, nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
Nasza aplikacja spełnia wymagania nałożone przez ustawodawcę i pozwala na bieżącą rejestrację czasu pracy oraz nieobecności przez pracownika. Eliminuje papierową wersję ewidencji czasu pracy pracowników. Dodatkowo zapewnia proces akceptacji ewidencji czasu pracy przez przełożonego oraz przepływ karty do działu kadr.

W ramach aplikacji kierownictwo może monitorować na bieżąco zewidencjonowane obecności i nieobecności i czas pracy pracowników, śledzić wypełnianie kart ewidencji pracy oraz status zatwierdzenia kart przez kierowników.

Wszystko w postaci sumarycznych tabel z możliwością wglądu w szczegóły jak również w postaci interaktywnych wykresów. Nasze rozwiązanie zapewnia również eksport danych do systemu kadrowo płacowego.

Nasze rozwiązania są konkurencyjne kosztowo
W porównaniu do typowych systemów ewidencji czasu pracy, nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość („więcej za mniej”) zarówno dla małych i średnich firm jak i dla dużych organizacji oczekujących elastycznych możliwości dopasowania aplikacji do własnych procesów.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces ewidencji czasu pracy, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy wybrane przez organizację procesy, (np. alokowanie czasu pracy do wybranych zadań, projektów, kontraktów lub klientów dla celów rozliczeniowych), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu kadr.