PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Rekrutacja


W obecnych czasach, w dobie powszechnego dostępu do informacji, na ogłoszenia o pracę zgłasza się duża liczba kandydatów, a sam proces selekcji i spotkań z kandydatami zwykle ma kilka etapów. Już w średniej wielkości firmie takie procesy prowadzi się efektywniej, jeśli są wspierane przez dedykowane aplikacje do rekrutacji. Większość firm korzysta ze specjalistycznych aplikacji do rekrutacji, a niektóre budują własne rozwiązania wg swoich procesów ze wsparciem wewnętrznego zespołu IT (często w oparciu o firmowy intranet).

Jakie problemy związane są z wdrożeniem systemu do rekrutacji?
Sprawnie działający system do rekrutacji wymaga wsparcia aplikacji IT. Jeśli wdrożenie odbywa się własnymi zasobami firmy, zbudowanie wspierającej aplikacji IT rozciąga się w czasie i nie zwykle jest mało elastyczne. Zwykle nie pozwala biznesowemu administratorowi na samodzielne wprowadzanie zmian. Z kolei w przypadku posiłkowania się zewnętrznymi dedykowanymi rozwiązaniami, budżet projektu wraz z licencjami na aplikacje szybko osiąga pięciocyfrową kwotę. W obu przypadkach jest to kolejne rozwiązanie IT którym ktoś z organizacji musi się zajmować.

Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
Nasza aplikacja do rekrutacji zapewnia pełne zarządzanie procesem dostosowanym każdorazowo do wymagań danej organizacji. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie projektami rekrutacyjnymi, obieg informacji w organizacji wraz z planowaniem poszczególnych spotkań.

Rozwiązania pozwala na raportowanie, liczby kandydatów per etap rekrutacji, wskaźniki KPI, obciążenie rekruterów z podziałem na statusy projektów, wyznaczanie średniego czasu rekrutacji kandydata, rejestracje notatek z rozmów. Istotną cechą rozwiązania są zestawienia pozwalające na ocenę wybranych kandydatów w odniesieniu do pozostałych kandydatów biorących udział w rekrutacji. Rozwiązanie zawiera w pełni konfigurowalny workflow z mechanizmami akceptacji oraz wysyłania powiadomień emailem na wybranych etapach.

Nasze rozwiązania są elastyczne i konkurencyjne kosztowo !
W porównaniu do typowych systemów do rekrutacji, nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość („więcej za mniej”) zarówno dla małych i średnich firm jak i dla dużych organizacji oczekujących elastycznych możliwości dopasowania aplikacji do własnych procesów. Nasza aplikacja do rekrutacji może być wykorzystywana jako dedykowane rozwiązania lub też część szerszego rozwiązania (zawierającego inne funkcjonalności opisane na naszej stronie). Administrator HR ma możliwość samodzielnego konstruowania nowych profili rekrutacji oraz raportów bez potrzeby sięgania po wsparcie technicznego IT.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces rekrutacji, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka - kilkanaście dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy dodatkowe wybrane przez organizację procesy, (np. dodatkowo proces wniosku o zatrudnienie), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu HR.