PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Szkolenia


Szkolenia wewnętrzne są nieodłącznym elementem dzisiejszego życia firmowego pracowników, zarówno te obligatoryjne (np. BHP) jak również opcjonalne (np. podnoszące kompetencje i umiejętności). Wiele firm, korzystając z bogatych zasobów wybitnych specjalistów oraz menedżerów buduje wewnętrzne programy szkoleniowe, które cieszą się dużą popularnością wśród pracowników.

Jakie problemy związane są z wdrożeniem systemu szkoleń wewnętrznych?
Sprawnie działający system szkoleń wewnętrznych wymaga wsparcia aplikacji IT. Jeśli wdrożenie odbywa się własnymi zasobami firmy, zbudowanie wspierającej aplikacji IT rozciąga się w czasie i nie zwykle jest mało elastyczne. Zwykle nie pozwala biznesowemu administratorowi na samodzielne wprowadzanie zmian. Z kolei w przypadku posiłkowania się zewnętrznymi dedykowanymi rozwiązaniami, budżet projektu wraz z licencjami na aplikacje szybko osiąga pięciocyfrową kwotę. W obu przypadkach jest to kolejne rozwiązanie IT którym ktoś z organizacji musi się zajmować.

Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
Nasza aplikacja do szkoleń zapewniają pełne zarządzanie procesem dostosowanym każdorazowo do wymagań danej organizacji. W prosty sposób w aplikacji możemy umieścić w pełni interaktywne szkolenia produktowe, wprowadzenie nowego pracownika do firmy, szkolenia z procesów i procedur wewnętrznych, umiejętności menedżerskich czy też tak prozaiczne jak obowiązkowe szkolenie BHP. Zapewniamy tworzenie formularzy szkolenia, które następnie mogą być powielane poprzez wypełniania treścią (tekstem, grafiką). Aplikacja pozwala na samodzielnie uruchamiania szkolenia przez użytkownika („on demand”) jak również dedykowanie konkretnych szkoleń do wybranych pracowników z przesłaniem im powiadomień o konieczności odbycia danego szkolenia online. Konfiguracji dokonuje administrator biznesowy aplikacji, na przykład dedykowana osoba w dziale HR. Aplikacja zapewnia również monitorowanie procesu szkolenia, oraz umożliwia raporty dla kierownictwa i szkolących się osób. Czyli możemy na bieżąco uzyskać informację kto i kiedy ukończył dane szkolenia oraz jakie szkolenia były przypisane do danej osoby w interesującym nas okresie.

Nasze rozwiązania są elastyczne i konkurencyjne kosztowo!
W porównaniu do typowych systemów szkoleń online, nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość („więcej za mniej”) zarówno dla małych i średnich firm jak i dla dużych organizacji oczekujących elastycznych możliwości dopasowania aplikacji do własnych procesów. Nasza aplikacja do szkoleń może być wykorzystywana jako dedykowane rozwiązania lub też część szerszego rozwiązania (zawierającego inne funkcjonalności opisane na naszej stronie). Administrator HR ma możliwość samodzielnego konstruowania nowych szkoleń oraz raportów bez potrzeby sięgania po wsparcie technicznego IT.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces szkoleń online, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka - kilkanaście dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy dodatkowe wybrane przez organizację procesy, (np. dodatkowo proces testów do materiałów szkoleniowych czy też ocenę szkolenia lub inne badania ankietowe), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu HR.