PL EN
+48 502777708
LEPSZE DECYZJE I NA CZAS
DZIĘKI ELASTYCZNEMU WORKFLOW
s6
NASZE APLIKACJE DOSTĘPNE SĄ 24/7/365
DZIAŁAMY MOBILNIE BEZ POTRZEBY INSTALACJI
APLIKACJE ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY
DO SPECYFIKI TWOJEGO BIZNESU
s4
NASZE ROZWIĄZANIA PORZĄDKUJĄ PRZEPŁYW INFORMACJI
s3
TWORZYMY NOWOCZESNE APLIKACJE AUTOMATYZUJĄCE PROCESY
s2
DZIAŁAMY „ZWINNIE”
NASZE APLIKACJE POWSTAJĄ W CIĄGU KILKU DNI

Zarządzanie przez cele


U podstaw tej metody leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność pracowników. Idea przewodnia MBO skoncentrowana jest na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów.

Jakie problemy są związane z wdrożeniem systemu zarządzania przez cele?
Wiele firm prowadzi procesy ustalania celów oraz ich oceny na postaci predefiniowanych formatek w wordzie lub excelu, które są drukowane i przekazywane do działu HR po podpisaniu ich przez pracownika i przełożonego.
Takie podejście prowadzi do szeregu problemów, zwłaszcza w większych organizacjach, gdyż zespól HR nie posiada na bieżąco informacji o stanie zaawansowania procesu. Dodatkowo ewidencji arkuszy celów, arkuszy ocen wymaga ręcznego wprowadzania danych oraz także manualnego ich archiwizowania. W przypadku rocznego cyklu, proces zwykle rozpoczyna się u pracownika i przełożonego od poszukiwania arkuszy z celami, tzn. tej ostatecznej podpisanej wersji. W przypadku kwartalnego, miesięcznego procesu nakład pracy na „ręczną ewidencję” rośnie kilkukrotnie.
Jak te procesy rozwiązują aplikacje przygotowane w Qalcwise?
Nasza aplikacja zarządzania przez cele zapewnia pełne zarządzanie procesem, poczynając od definiowania zasad i terminów procesu, procesu akceptacji, skali ocen, poprzez inicjowania i monitorowanie procesu ocen a kończąc na raportach dla kierownictwa i ocenianych osób. Aplikacja umożliwia definiowanie różnych procesów dla różnych działów, na przykład dział operacyjny może mieć cele ustalane kwartalnie a działy wspierające rocznie.

Każdy proces, administrator HR może zainicjować w wybranym momencie dla wybranej grupy lub pojedynczych pracowników, gdyż administrator HR zarządza listą osób biorących udział w procesie i definiuje ich role. Aplikacja pozwala na automatyczną archiwizacje arkuszy celów i arkuszy ocen pozwalająca na sprawne ich odszukanie jak również automatyczne przekazanie arkuszy do zespołu HR.

Aplikacja zawiera raporty monitorujące postęp procesu ustalania lub oceny celów, jak również umożliwia administratorowi HR na definiowania nowych raportów.

Nasze rozwiązania są elastyczne i konkurencyjne kosztowo
W porównaniu do typowych systemów ocen, nasze rozwiązania dają wielokrotnie większą wartość („więcej za mniej”) zarówno dla małych i średnich firm jak i dla dużych organizacji oczekujących elastycznych możliwości dopasowania aplikacji do własnych procesów. Administrator HR ma możliwość samodzielnej modyfikacji obecnych i tworzenia nowych procesów, skal ocen, oraz raportów bez potrzeby sięgania po wsparcie technicznego IT.

Czas wdrożenia
Podstawowy proces zarządzania przez cele, dopasowujemy do wymagań klienta w projekcie trwającym kilka dni, czyli nie tygodnie lub miesiące. Jeśli zachodzi potrzeba, na takiej bazie, w dalszych etapach automatyzujemy dodatkowe wybrane przez organizację procesy, (np. oceny kompetencji, rozmowy oceniające lub wszelkie badania ankietowe), i inne które dają największą wartość pracownikom organizacji oraz te z największymi oszczędnościami kosztów i czasu pracy działu HR.