Sprawny obieg faktur to istotny, chociaż często marginalizowany proces, który ma wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Prawidłowo zaplanowany pozwala na bieżąco kontrolować nie tylko skutki poszczególnych operacji w firmie – ma również wpływ na jej wyniki finansowe. Manualna obsługa faktur niesie za sobą ryzyko zagubienia dokumentu oraz problemów wynikających ze zbyt późnymi płatnościami i wykonaniem zamówionych usług.

Narzędzie wspierające procedurę akceptacji faktur kosztowych

Jednym z rozwiązań (dla małych, średnich oraz dużych organizacji) jest dedykowana aplikacja do obsługi obiegu faktur stworzona za pomocą platformy Qalcwise. Nie tylko redukuje nakład pracy i pozwala wyeliminować ryzyko błędu – w pełni odzwierciedla procesy weryfikacji faktury w firmie i pozwala na dostęp właścicielowi, kierownictwu oraz księgowości. Ponadto dostępna jest z poziomu przeglądarki (również na smartfonie i tablecie). 

Elektroniczny obieg faktur – funkcjonalność aplikacji eNovem

  • Rejestracja i dekretacja faktur kosztowych.
  • Skany faktur i innych dokumentów.
  • Obieg i zatwierdzanie faktur w organizacji.
  • Alokację kosztów do kont i nośników kosztów.
  • Wsparcie identyfikacji osoby odpowiedzialnej za fakturę.
  • Raporty ze statusami zatwierdzania faktur.
  • Raporty ze spływu faktur papierowych do działu księgowości.