Nasze Aplikacje

powstają w kilka dni

obszary firmy

Sprzedaż i marketing

Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji handlowych oraz proces sprzedażowy.

Generator umów handlowych/CRM/Kalkulator ofert handlowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wnioski urlopowe oraz zarządzanie czasem pracy.

Informacje o premiach. 

Samoobsługowy portal dla pracowników –  PIT, ZUS, etc.

Delegacje/szkolenia/ankiety.

 

Działy Finansowe oraz IT

Automatyzacja procesu akceptacji i dekretacji dokumentów kosztowych.

Prosty proces budżetowania oraz prognozowania wyników.

Procesowanie i akceptacja wydatków inwestycyjnych.

Operacje i administracja

Automatyzacja procesów back-office. 

Zarządzanie wyposażeniem pracowników.

Kalkulatory kosztów logistycznych.

Aplikacje, z których korzystają nasi klienci

 

Obieg faktur kosztowych

Dekretacja i akceptacja faktury.

Odwzorowanie procesu decyzyjnego w firmie.

Weryfikacja zgodności z budżetem oraz polityką wewnętrzną.

Planowanie zadań i zasobów

Definiowanie zasobów i  planowanie zadań. 

Kontrola wykonania i monitoring.

Powiadamianie o przekroczeniu budżetu lub osiągniętych KPI.

Generator umów

Wsparcie przedstawicieli handlowych. Wygenerowanie i podpisanie umowy podczas jednego spotkania z klientem.

Zdalana akceptacja odstępstw.

Dedykowany CRM

Rejestracja kontrahentów i osób kontaktowych

Planowanie i rejestrowanie czynności handlowych.

Kokpit menedżera

Prebording i onboarding

Portal informacyjny dla nowych pracowników.

Automatyzacja przygotowania stanowiska pracy.

Szkolenia wprowadzajace. Zbieranie i udostępnianie dokumentów.

Kalkulator ofert handlowych

Kalkulowanie kosztów wytworzenia produktu lub usługi.

Definiowanie rodzajów kosztów, stawek i narzutów.

Automatyczne wyliczanie ceny sprzedaży, zysku i marż.

Rekrutacja

Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi.

Raportowanie liczby kandydatów, obciążenia rekruterów czy średniego czasu rekrutacji kandydata oraz  rejestracja notatek.

Wnioski urlopowe

Elektroniczne składanie wniosków o nieobecność.

Status wykorzystanych i wnioskowanych urlopów.

Szybkie tworzenie rezerw na niewykorzystane urlopy.

Rejestracja czasu pracy

Bieżąca rejestracja czasu pracy oraz nieobecności pracowników. 

Aplikacja spełnia wymagania nałożone przez ustawodawcę

Eliminacja papierowych list obecności.

Eksport danych do systemu kadrowo płacowego.

Szkolenia

Interaktywne szkolenia produktowe, wprowadzenie nowego pracownika, szkolenia z procesów i procedur wewnętrznych, szkolenie BHP, etc.

Samodzielne uruchamiania szkolenia lub dedykowanie szkoleń do pracowników wraz z przesłaniem zaproszenia mailowego.  

 

Ankiety

Narzędzia do tworzenia i dystrybucji ankiet oraz monitorowania procesu, wypełnień i analizy wyników.

Ankiety jednorazowe oraz  wielokrotnego użytku, anonimowe lub imienne. 

Wysyłka spersonalizowanych lub anonimowych powiadomień email.

Oceny kompetencji

Dobór zestawu kompetencji oraz skali ocen. Inicjowanie i monitorowanie procesu ocen.

Raporty dla kierownictwa i ocenianych osób. 

Zarządzanie listą uczestników badania oraz dostępami

Zarządzanie wyposażeniem

Udostępnienie odpowiedniego stanowiska.

Zapewnienie wyposażenia wynikającego z przepisów BHP.

Bieżąca ewidencja sprzętu.

Budżetowanie i prognozowanie wyniku

Rozsyłanie arkuszy budżetowych.

Zbieranie i konsolidacja planów sprzedażowych.

Wsparcie w budżetowania dla działów niefinansowych.

Zarządzanie projektami

Budżetowanie zasobów oraz ustalanie harmonogramu projektu.

Bieżący monitoring. Kontrola kamieni milowych.

Akceptacja wydatków i rozliczanie delegacji

Zgoda na wyjazd. Rozliczenie i akceptacja  i kontrola wydatków służbowych. Zwrot kosztów delegacji.  

Dostęp przez urządzenia mobilne.

Zakupy środków trwałych

Odwzorowanie ścieżki decyzyjnej.

Weryfikacja względem budżetu oraz polityki danej organizacji.

Prezentacja i porównanie ofert.

PROSTO. SKUTECZNIE. WYDAJNIE. QALCWISE

Automatyzujemy dowolne procesy biznesowe. Szybko i bezpiecznie.