USŁUGI

Kompleksowo wspieramy w korzystaniu z rozwiązań Qalcwise

Usługi świadczone
w ramach budowy i rozwoju aplikacji

Pomagamy zaprojektować procesy biznesowe

Wieloletnie doświadczenia biznesowe pozwalają nam aktywnie wspierać klientów w modelowaniu procesów.

Optymalizujemy przepływ informacji

Wspólnie z klientem pracujemy nad usprawnieniem obiegu informacji, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki wypracowane podczas innych projektów.

Budujemy i wdrażamy aplikacje do zarządzana procesami

Wykorzystanie podejścia agile pozwala na maksymalne dostosowanie naszych rozwiązań do Twoich potrzeb.

Pomagamy zaprojektować procesy biznesowe

Wieloletnie doświadczenia biznesowe pozwalają nam aktywnie wspierać klientów w modelowaniu procesów.

Optymalizujemy przepływ informacji

Wspólnie z klientem pracujemy nad usprawnieniem obiegu informacji, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki wypracowane podczas innych projektów.

Budujemy i wdrażamy aplikacje do zarządzana procesami

Wykorzystanie podejścia agile pozwala na maksymalne dostosowanie naszych rozwiązań do Twoich potrzeb.

Szkolimy użytkowników i administratorów

Przygotowujemy użytkowników do samodzielnego korzystania z rozwiązań Qalcwise, a dla tych którzy chcą je rozbudowywać włąsnymi siłąmi oferujemy rozszerzone szkolenia i bieżące wsparcie. 

Serwisujemy

Otrzymujesz bezpłatny serwis gwarancyjny oraz pełne wsparcie na dalszym korzystania z wdrozonych rozwiązań. 

Rozwijamy

Elastyczność Qalcwise pozwala na szybkie dostosowanie istniejących rozwiązań do zmieniających się potrzeb organizacji.

Błyskawicznie wdrażamy nowe lub rozwijamy obecne funkcjonalność.

Regulaminy

Materiał do pobrania                                    1

Materiał do pobrania3